หมวดหมู่: Network

MikroTik เก็บ Log การใช้งานด้วย Syslog Server

Credit : http://mikrotikshop.blogspot.com/2017/06/mikro … Continue reading MikroTik เก็บ Log การใช้งานด้วย Syslog Server

Advertisements